XII научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, Нови Пазар, 5–7. октобар 2023. године – промена локације одржавања и продужетак рока за пријаву теме са апстрактом

 

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, организују 12. по реду научно-стручни скуп са међународним учешћем “ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, у Хотелу Врбак НД, Нови Пазар од 05. до 07. октобра 2023. године.

Скуп ће пружити прилику да се на једном месту окупе и размене искуства, научни радници и стручњаци који се баве планирањем и уређењем простора и насеља, заштитом животне средине, заштитом природе, туризмом, те представници државних и локалних органа управе као и невладиног сектора.

Намера организатора скупа је да се размотри тренутна ситуација у области израде и спровођења планске документације у Србији и институционално и правно окружење у којем се ови документи израђују. Ове године је посебан акценат стављен на енергетски сектор и проблематику планирања одрживих енергетских система као и на савремене технологије и иновативна решења у планирању и заштити простора. Поред тога фокус је враћен и на растући тренд коришћења простора природних и културних добара као окоснице туризма и развоја привреде који захтева другачији приступ планирању ових простора у складу са принципима одрживог развоја и заштите необновљивих ресурса.

Имајући у виду актуелност ових тема и широк дијапазон научних и стручних приступа решавању овог проблема, ово је прилика да се на једном месту размене научна и стручна искуства из Србије и иностранства и унапреди методологија планирања и заштите простора и животне средине.

Уз уобичајене теме које се односе на правни и институционални оквир заштите простора и животне средине и унапређења методологије израде планова, пројеката и студија, секција младих истраживача ће окупити младе стручњаке и студенте мастер и докторских студија и у посебном електронском издању публиковати њихове радове.

Кроз презентацију досадашње праксе из земаља овог дела Европе очекује се и активно учешће домаћих аутора и размена знања која би унапредила методологију и концепцију планирања, коришћења и заштите природних и културних вредности, као и сагледавање савремених и иновативних технологија које доприносе или могу допринети овом процесу.

Позитивна искуства са претходних скупова, више од 600 презентованих и објављених радова, са преко 5000 страница текста у једанаест зборника, представљају добар предуслов за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност поменутих тема позивамо вас да узмете учешће на скупу и допринесете његовој успешној реализацији.

ТЕМЕ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА:

I ПРАВНИ, МЕТОДОЛОШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
II ПЛАНИРАЊЕ (ОДРЖИВИХ) ЕНЕРГЕТСКИХ СИСТЕМА
III САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА У ПЛАНИРАЊУ И ЗАШТИТИ ПРОСТОРА
IV ПЛАНИРАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ И ТУРИСТИЧКИХ ПОДРУЧЈА
V РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Продужени рок за пријаву теме са апстрактом и ауторима је 05.06.2023. године.

Рок за слање финалне верзије рада 22.08.2023. године.

Приликом писања радова користити фонт Times New Roman, латиница, величина фонта 11pt.

Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Теме са Апстрактом (до 200 речи на српском и енглеском језику) и радове (обима до 6 А4 страна) слати искључиво на адресу office@apps.org.rs 

Техничко упутство за припрему апстраката и радова можете преузети овде

Допуњена I Информација

 

 

Подели чланак: