ОДРЖАНА XVII (РЕДОВНА) СКУПШТИНА АСОЦИЈАЦИЈЕ ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

У петак, 6. октобра 2023. године у хотелу „Врбак НД” у Новом Пазару, са почетком у 18.30 сати, као једна од активности у току 12. научно-стручног скупа са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине”, одржана је XVII (редовна) Скупштина Асоцијације просторних планера Србије.

Пре редовног дела Скупштине, одржана је промоција монографије „ПРОФ. ДР ДИМИТРИЈЕ ПЕРИШИЋ: СВЕДОЧАНСТВО И ПУТОКАЗИ ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ”, која је у коиздаваштву Института за архитектуру и урбанизам Србије и Географског факултета Универзитета у Београду, а у сарадњи са АППС, припремљена поводом 90 година од рођења проф. др Димитрија Перишића, једног од утемељивача просторног планирања у Србији и Југославији. Монографију је као један од уредника, представила др Јасна Петрић, научни саветник из Института за архитектуру и урбанизам Србије.

На дневном реду је, након избора радних тела Скупштине, било усвајање Записника са Шеснаесте (редовне) Скупштине АППС одржане 17. јуна 2022. године у хотелу „Данубиа парк” на Сребрном језеру, Велико Градиште, који је без дискусије једногласно усвојен.

Уследило је разматрање Извештаја о раду АППС за период јул 2022. – септембар 2023. године, као и Одлуке о Плану и Програму рада АППС за период октобар 2023. – септембар 2024. године, који су након представљања и датог образложења председника АППС, једногласно усвојени.

Као значајна активност у Плану и Програму рада за наредну годину, поред организовања и одржавања 10. научно-стручног скупа са међународним учешћем „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља”, препозната је и припрема Изборне скупштине АППС, а имајући у виду да актуелном руководству у току наредне године истиче мандат.

Једна од тачака дневног реда било је и доношење Одлуке о пријему нових чланова АППС. Након једногласно донете Одлуке, нови чланови АППС постали су:

  1. др Марко Јоксимовић, доктор геонаука, ванредни професор Географског факултета, из Београда;
  2. др Марина Весић, доктор геонаука – туризмологија, доцент Географског факултета, из Младеновца;
  3. Ирена Благајац, мастер аналитичар заштите животне средине из Београда;
  4. Маја Богдановић, мастер туризмолог из Београда;
  5. Биљана Павловић, дипломирани економиста из Ниша;
  6. Немања Јосифов, мастер географ из Београда.

Честитамо колегиницама и колегама и желимо им пуно успеха како у даљем професионалном раду, тако и у ангажовању у нашем струковном удружењу.

Као обавеза на свакој редовној Скупштини, на дневном реду се нашло и доношење одлуке о висини чланарине за наредну годину. После образложења председника АППС, уз молбу члановима да редовно измирују ову обавезу, донета је одлука да чланарина за 2024. годину и даље износи 1000,00 динара.

Под тачком Разно, члан АППС мр Мирољуб Станковић известио је присутне о активностима на изради пет тематских публикација које се односе на до сада излагане радове на Салону урбанизма у периоду од његовог оснивања па до 2021. године, са посебним освртом на публикацију у којој су представљени сви просторни планови излагани у том периоду, као и донете одлуке о наградама у категорији просторних планова, а што је похваљено од присутних и прихваћено као информација члановима Скупштине, без доношења посебне одлуке или закључка.

Подели чланак: