X научно-стручни скуп са међународним учешћем “ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА”, Пирот, 17 –19. октобар 2024. године

Обавештавамо вас да Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Привредном комором Пирот и Градом Пиротом, организују јубиларни десети научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА”, Пирот, 17 – 19. октобар 2024. године.

Традиционално прва тема скупа разматра Правни, методолошки и институционални оквир планирања и уређења простора и насеља. Скуп ће пружити бољи увид у сложеност планирања и уређења простора, истичући важност успостављања чврстих правних, методолошких, и институционалних темеља. Учесници ће имати прилику да расправљају о најновијим трендовима и изазовима у области планирања и уређења простора и насеља, као и о потреби за иновативним приступима који би омогућили одржив развој и боље управљање урбаним и руралним просторима.
Друга кључна тема научно-стручног скупа ће бити Повезивање локалних самоуправа као основ развоја, са посебним фокусом на искориштавање природних и културних вредности као основе за повезивање, потенцијал туризма и економских активности у промовисању локалног развоја, демографских и социјалних потенцијала, као и изазова, те значаја заштите животне средине кроз трансграничну сарадњу. Ова тема наглашава важност колективног деловања и сарадње између различитих нивоа власти и сектора како би се остварили одрживи развојни циљеви.
Коначно, скуп ће се бавити и Изазовима просторног и урбанистичког планирања локалног нивоа – нови хоризонти, укључујући управљање урбаним развојем, просторно планерски аспекти енергетске транзиције локалних заједница, те како савремене технологије могу допринети унапређењу локалног развоја. Овај сегмент ће осветлити нове перспективе и приступе у планирању које су кључне за адресирање специфичних потреба и изазова на локалном нивоу.
Такође, посебна пажња ће бити посвећена радовима младих истраживача, пружајући им платформу за представљање њихових иновативних идеја и пројеката који могу допринети даљем развоју ове виталне области.

Очекујемо занимљиве дискусије и размену искустава која ће обогатити знање и праксе свих учесника.

Паралелно са научно-стручним скупом приредиће се и изложба Планерска умрежавања 5, где ће планерске куће из Србије и окружења, имати прилику да представе планске документе свих нивоа који су усвојени (или су у фази нацрта) у периоду од 2022. до 2024. године.

Позитивна искуства са претходних девет скупова представљају одличан основ за организацију још једног успешног скупа.

Стога, имајући у виду значај и актуелност тема, позивамо Вас да узмете учешће на нашем јубиларном скупу и допринесете његовој успешној реализацији и формирању квалитетних закључака који ће омогућити даљу афирмацију и унапређење планирања и уређења простора и насеља али и укупног развоја локалне самоуправе.

ТЕМЕ НАУЧНОСТРУЧНОГ СКУПА

I ПРАВНИ, МЕТОДОЛОШКИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ПЛАНИРАЊА И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА И НАСЕЉА
II ПОВЕЗИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА КАО ОСНОВ РАЗВОЈА
– ПРИРОДНЕ И КУЛТУРНЕ ВРЕДНОСТИ КАО ОСНОВ ПОВЕЗИВАЊА
– ТУРИЗАМ И ЕКОНОМСКЕ АКТИВНОСТИ
– ДЕМОГРАФСКИ И СОЦИЈАЛНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ И ОГРАНИЧЕЊА РАЗВОЈА
– ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ ТРАНСГРАНИЧНУ САРАДЊУ
III ИЗАЗОВИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА ЛОКАЛНОГ НИВОА – НОВИ ХОРИЗОНТИ
     – УПРАВЉАЊЕ УРБАНИМ РАЗВОЈЕМ (политике грађевинског земљишта у градовима; управљачки модели и механизми; уређење града и квалитет грађене средине; визуелно загађење, светлосно загађење…)
– ПРОСТОРНО ПЛАНЕРСКИ АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ ТРАНЗИЦИЈЕ ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА
– УПОТРЕБА САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА У УНАПРЕЂЕЊУ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА
IV РАДОВИ МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА

РОКОВИ ЗА ПРИЈАВУ И СЛАЊЕ РАДОВА

Рок за пријаву теме са апстрактом 29.04.2024. године.
Рок за слање финалне верзије рада 05.07.2024. године.
Приликом писања радова користити фонт Times New Roman латиница 11pt.
Апстракт до 300 речи на српском и енглеском и радове обима до 6 А4 страна слати на адресу office@apps.org.rs
Техничко упутство за припрему апстракта и радова се налази у прилогу.
Апстракти и радови који не буду послати на време и у захтеваној форми неће бити штампани.

Будите слободни да ову инфиормацију проследите својим колегама и сарадницима.

I Информацију можете преузети овде.
Техничко упутство за припрему апстракта и рада можете преузети овде.

Подели чланак: