Контакт

АСОЦИЈАЦИЈА ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

Студентски трг 3/III, 11000 Београд, Србија
тел.: +381112637421
е-пошта: office@apps.org.rs

Maтични брoj: 17332074

ПИБ: 102200054

Динaрски рaчун:
205-23486-52
Кoмeрциjaлнa бaнкa AД Бeoгрaд, Свeтoг Сaвe 14, Бeoгрaд

Дeвизнa плaћaњa:
00-708-0003590.0
Кoмeрциjaлнa бaнкa AД Бeoгрaд, Свeтoг Сaвe 14, Бeoгрaд

SWIFT – BIC: KOBBRSBG
Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Street: Svetog Save 14
City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia

Beneficiary
IBAN/Account Number: RS35205007080003590092
Company name: APPS
Street: Studentski trg 3/III
City, Country: 11.000 Beograd (Stari Grad), Republic of Serbia

Председник Асоцијације просторних планера Србије
Дејан С. ЂОРЂЕВИЋ, дипл. пр. планер
Агенција за просторно планирање и урбанизам Републике Србије, Београд
е-пошта: dejan_dj@yahoo.com
контакт телефон: 064/830-4019

Заменик председника Асоцијације просторних планера Србије
Бранко ПРОТИЋ, дипл. пр. планер
Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд
е-пошта: brankoprotic@apps.org.rs
контакт телефон: 060/4615017