Пријатељи сајта

Geografski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Контакт

 

АСОЦИЈАЦИЈА ПРОСТОРНИХ ПЛАНЕРА СРБИЈЕ

 

Студентски трг 3/III, 11000 Београд, Србија

тел.: +381112637421

факс: +381112182889

е-пошта: office@apps.org.rs

Maтични брoj: 17332074

ПИБ: 102200054

Динaрски рaчун:

205-23486-52

Кoмeрциjaлнa бaнкa AД Бeoгрaд, Свeтoг Сaвe 14, Бeoгрaд

Дeвизнa плaћaњa:

00-708-0003590.0

Кoмeрциjaлнa бaнкa AД Бeoгрaд, Свeтoг Сaвe 14, Бeoгрaд

SWIFT – BIC: KOBBRSBG

Name: KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD

Street: Svetog Save 14

City, Country: 11000 Belgrade, Republic of Serbia

Beneficiary

IBAN/Account Number: RS35205007080003590092

Company name: APPS

Street: Studentski trg 3/III

City, Country: 11.000 Beograd (Stari Grad), Republic of Serbia

Председник Асоцијације просторних планера Србије

Дејан С. ЂОРЂЕВИЋ, дипл. пр. планер

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд

е-пошта: dejan_dj@yahoo.com

контакт телефон: 064/830-4019

Заменик председника Асоцијације просторних планера Србије

Бранко ПРОТИЋ, дипл. пр. планер

Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд

е-пошта: brankoprotic@apps.org.rs

контакт телефон: 060/4615017