2011.

Извештај о пројекту „Увођење интересних група и јавности у поступак вредновања при изради СПУ на животну средину“

Дана 12.08.2011. у просторијама Министарства животне средине, рударства и просторног планирања потписан је уговор између Министраства и Асоцијације просторних планера Србије о суфинансирању пројекта из области заштите животне средине. Уговор се односи на суфинансирање пројекта „Увођење интересних група и јавности…