Одржан јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ“, Суботица – Палић 09.-11. мај 2019.

Традиционално, у Суботици – Палићу, од 09. до 11. маја 2019. године, Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет, у сарадњи са Јавни предузећем за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, а уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства заштите животне средине, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Града Суботице и Републичког завода за заштиту споменика културе, организовали су јубиларни 10. научно-стручни скуп са међународним учешћем „ПЛАНСКА И НОРМАТИВНА ЗАШТИТА ПРОСТОРА И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ„.

Поздравне речи присутнима су у Великој сали Градске куће у Суботици, 09. маја 2019. године, упутили  проф. др Дејан Филиповић, декан Географског факултета Универзитета у Београду и координатор скупа, проф. др Велимир Шећеров, продекан Географског факултета Универзитета у Београду и координатор скупа, проф. др Богдан Лукић, председник научног одбора скупа и професор Географског факултета Универзитета у Београду, Мирослав Марић, председник Асоцијације просторних планера Србије, Филип Радовић, директор Агенције за заштитиу животне средине, Алекса Цигановић, Републички завод за заштиту споменика културе, Клара Сабадош, Покрајински завод за заштиту природе, проф. др Мирослав Додеровић, Филозофски факултет у Никшићу, проф. др Урош Радосављевић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, проф. др Стеван Станковић, емеритус Географског факултета Универзитета у Београду а испред Српског географског друштва и Александар Јевтић, председник Удружења урбаниста Србије.

Скуп је свечано отворио др Предраг Радивојевић, директор ЈП за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица, а уводне реферате саопштили су Драгољуб Тодић, Институт за међународну политику и привреду из Београда, Санда Шимић, Министарство за европске интеграције – Сектор за програме прекограничне и транснационалне сареадње, Алекса Цигановић, Републички завод за заштиту споменика културе, проф. др Борислав Стојков, Академија инжењерских наука Србије, проф. др Весна Милетић- Степановић, Географски факултет Универзитета у Београду, Лазар Мандић, ЈП Урбанизам – Крагујевац,  др Денис Амбруш (Осијек, Хрватска) и проф. др Урош Радосављевић, Архитектонски факултет Универзитета у Београду.

Ове године је посебан акценат стављен на планирање и управљање природним и културним добрима и обновљивим изворима енергије и интегрални приступ просторном планирању и заштити животне средине. Друга централна тема скупа односила се на актуелан легислативно – нормативни оквир планирања у Србији. Учесници скупа имали су прилику да на предавању мр Ђорђа Милића, помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, сазнају више информација о новом Закону о планирању и изградњи – условима и начинима планирања и уређења простора сходно изменама и допунама Закона (Просторно и урбанистичко планирање, Лиценцирање правних и физичких лица, е-Простор, Уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградње објеката – урбана комасација и др.); Изградња објеката и др.

Скупу је присуствовало више од 160 учесника. Поред домаћих аутора, радове и искуства презентовали су и експерти из иностранства.

Радови учесника објављени су у Зборнику радова на 535 стр., а приређено је и објављено и посебно електронско издање Зборника радова Младих истраживача.

Скуп је свечано затворен у суботу, 11. маја 2019. године.

Фотографије можете погледати овде и овде.

Како су други извештавали о Скупу просторних планера, можете погледати на:

https://www.subotica.com/vesti/subotica-primer-dobrog-prostornog-planiranja-id34975.html

https://www.subotica.info/2019/05/09/otvaranje-10-naucno-strucnog-skupa-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne?qt-saopstenja_2=0

https://www.dnevnik.rs/vojvodina/strucni-skup-u-subotici-plan-i-propis-stite-prostor-11-05-201

http://tvsubotica.rs/index.php?c=vest&vestid=6533&slider=off&lg=sr

http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/12600

http://yueco.rs/poceo-10-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-planska-normativna-zastita-prostora-zivotne-sredine/

https://www.energetskiportal.rs/skup-planska-i-normativna-zastita-prostora-i-zivotne-sredine/

http://www.sepa.gov.rs/

Подели чланак: