XI Međunarodni naučno-stručni skup LETNJA ŠKOLA URBANIZMA