ZAVRŠNA KONFERENCIJA GIZ PROJEKTA “UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA ZEMLJIŠTEM NA NIVOU LOKALNIH SAMOUPRAVA U SRBIJI”