PRIZNANJE GEOGRAFSKOM FAKULTETU NA 25. MEĐUNARODNOM SALONU URBANIZMA