Izveštaj o projektu “Uvođenje interesnih grupa i javnosti u postupak vrednovanja pri izradi SPU na životnu sredinu”