Izveštaj o projektu “Uvođenje interesnih grupa i javnosti u postupak vrednovanja pri izradi SPU na životnu sredinu”

Dana 12.08.2011. u prostorijama Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja potpisan je ugovor između Ministrastva i Asocijacije prostornih planera Srbije o sufinansiranju projekta iz oblasti zaštite životne sredine.

Ugovor se odnosi na sufinansiranje projekta „Uvođenje interesnih grupa i javnosti u postupak vrednovanja pri izradi Strateških procena uticaja na životnu sredinu“ (izrada Priručnika). Ovaj projekat ima za cilj da analizira dosadašnja iskustva Republike Srbije u integraciji interesnih grupa i javnosti u procesu izrade Strateške procene uticaja na životnu sredinu, kao i iskustva zemalja EU (pre svega Republike Irske), i da predloži niz mera i smernica kako bi se spomenuti postupak integracije mogao metodološki i tehnološki unaprediti. Metodološko unapređenje, u postojećim zakonskim okvirima, podrazumeva utvrđivanje savremenih metoda i tehnika za poboljšanje integracije javnosti u proces vrednovanja, čime se javnost aktivno uvodi u proces planiranja i odlučivanja. Na taj način će se obezbediti veća transparentnost procesa izrade Strateške procene uticaja, povećanje stepena demokratičnosti procesa i povećanje nivoa svesti o značaju očuvanja i zaštite životne sredine generalno.

Tehnološko unapređenje podrazumeva utvrđivanje savremenih tehnoloških rešenja u sprovođenjeu utvrđene metodologije. Pre svega uvođenje GIS orijentisanih višekriterijumskih analiza u strukturisanju sistema vrednovanja i uvođenju vrednosti procene javnosti o značaju elemenata životne sredine (prema DPSIR metodologiji) u proces vrednovanja.

Nosilac izrade projekta je Asocijacija prostornih planera Srbije, vremenski okvir trajanja projekta je 5 meseci, s početkom 01.07.2011 i završetkom 01.12.2011.

Ciljne grupe kojima je projekat namenjen:

  • Sve institucije okarakterisane kao „Organi nadležni za pripremu planova i programa“ kao i „nosioci izrade Izveštaja o strateškoj proceni“ prema Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu;
  • Organi nadležni za sprovođenje Strateške procene uticaja, na državnom i lokalnom nivou;
  • Studenti redovnih i master studija, kao i doktoranti, čija je oblast naučnog interesovanja vezana za oblast zaštite životne sredine, prostornog i urbanističkog planiranja;
  • Interesne grupe i nevladine organizacije koje teže da se aktivno uključe u proces izrade Strateške procene i očuvanja životne sredine generalno;
  • Javnost u celosti koja želi biti aktivno uključena u proces izrade i odlučivanju o Strateškoj proceni uticaja određenog Plana/programa/projekta.
Podeli članak: