Posebna izdanja APPS

PROF. DR DIMITRIJE PERIŠIĆ: SVEDOČANSTVO I PUTOKAZI ZA PROSTORNO PLANIRANjE

Ur. dr Saša Milijić, dr Jasna Petrić, Marko Perišić, dr Zoran Radosavljević

Izdavači:

Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Asocijacijom prostornih planera Srbije

Beograd, 2023.

218 str. – tiraž 700

72.071.1:929

71(497.11)”19”

ISBN 978-86-82154-01-3 (IAUS)

COBISS.SR-ID 83079177

KAKO SE KALIO URBANIZAM: MOJIH ŠEST INOVACIJA U BEOGRADU 1971-1991

Dr Borislav Stojkov

Beograd, 2023.

214 str. – tiraž 200

711.434

911.375

ISBN 978-86-84275-47-1 (UUS)

COBISS.SR-ID 118083337

PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I METOHIJE

Ur. kataloga msr Dušan Ristić, msr Branko Protić

Kosovska Mitrovica, 2022.

66 str. – tiraž 300

711(497.115)”19/20”

711.1/.4(497.115)(083.824)

ISBN 978-86-6283-124-8 (GF)

COBISS.SR-ID 66812425

Prednja korica_Katalog KiM 2022

STRUKA U POKRETU, TRAG U VREMENU: ANSWERS

Ur. Dr Zoran Radosavljević, Dr Velimir Šećerov

Beograd, 2017.

203 str. – tiraž 300

71(497.11)(082)

71/72.071.1(497.11)”19/20”:929(047.53)

ISBN 978-86-87857-05-6

COBISS.SR-ID 247248396

Struka-u-pokretu-trag-u-vremenu

Arh. NIKOLA DOBROVIĆ: OSNOVI POTENCIJALNOG PROSTORNOG PLANIRANJA

Priredio Dr Zoran Radosavljević

Beograd, 2017.

77 str. – tiraž 300

711

ISBN 978-86-87857-06-3

Osnovi-potencijalnog-prostornog-planiranja

STRATEŠKO PLANIRANJE GRADA

Dr Velimir Šećerov

Beograd, 2012.

256 str. – tiraž 300

711.4

911.375

ISBN 978-86-6283-004-3 (GF)

COBISS.SR-ID 196604428

STRATEŠKO PLANIRANJE GRADA

UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

– PRIRUČNIK –

Dr Dejan Filipović

Dr Siniša Vukičević

Beograd, decembar 2011.

136 str. – tiraž 300

502/504:711(035)

351.77(497.11)(035)

ISBN 978-86-87857-04-09

COBISS.SR-ID 188057868

UVOĐENJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POSTUPAK STRATEŠKE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - PRIRUČNIK