Okrugli sto “KONVERZIJA VOJNIH NEPOKRETNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE”