Okrugli sto “KONVERZIJA VOJNIH NEPOKRETNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE”

Obaveštavamo Vas da će se u petak, 16. marta 2012, sa početkom u 16:30h u hotelu “Palisad” održati i okrugli sto u okviru skupa “Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”.

Tema okruglog stola je “KONVERZIJA VOJNIH NEPOKRETNOSTI U FUNKCIJI RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE”.

Moderatori okruglog stola biće:

  1. pukovnik dr Goran Dimić, dipl. inž. građ. – Načelnik Uprave za infrastrukturu SMR MO
  2. mr Nenad Krčum, dipl. prostorni planer – direktor Direkcije za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište – Smederevo

Uvodničari:

  1. pukovnik dr Goran Dimić, dipl. inž. građ. – Načelnik Uprave za infrastrukturu SMR MO
  2. Snežana Radović, dipl. pravnik – Načelnik odeljenja za upravljanje nepokretnostima i
  3. major Srđan Kotur, dipl. inž. geod. – referent za geodetske i katastarske poslove Odeljenja za pripremu nepokretnosti po Master planu.

Učesnici će imati mogućnost da pitanja postave i za vreme okruglog stola.

Podeli članak: