Održana Konstitutivna sednica Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije

Prva (konstitutivna) sednica Upravnog i Nadzornog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije održana je 11. jula 2014. godine u prostorijama Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Na sednici su verifikovani mandati novog rukovodstva Asocijacije (za period 2014-2017.) izabranog na Skupštini Asocijacije održanoj 4. aprila 2014. godine na Zlatiboru i konstituisani su organi APPS (Upravni odbor i Nadzorni odbor).

Izabrani su zamenik predsednika Asocijacije (Dragoslav Pavlović, dipl. pr. planer), sekretar Upravnog odbora (Dušan Momčilović, dipl. inž. arh.) i predsednik Nadzornog odbora (dr Milica Maksić, dipl. inž. arh.).

Utvrđene su prioritetne aktivnosti UO i NO do kraja 2014. godine i formirane radne grupe za realizaciju istih (priprema novog Web site; mapiranje potencijala/resursa APPS; međunarodna saradnja i dr.).

Razmatrane su i druge planirane aktivnosti: inicijativa za formiranje Saveta strukovnih organizacija; potreba inoviranja opštih akata APPS; priprema osmog naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem “Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine” koji će se održati 2015. godine na Paliću; unapređenje vizuelnog identiteta Asocijacije i dr.

Slike mogu da se preuzmu sa http://www.apps.org.rs/noname-1.html

Podeli članak: