Asocijacija odredila predstavnike za izradu podzakonskih akata