ODRŽANA PREZENTACIJA “GEOPROSTORNA REŠENJA U INŽENJERINGU, TRANSPORTU I PAMETNIM GRADOVIMA (SMART CITIES)”, Beograd, 26. maj 2015. godine

Partnerske firme “Planetek” iz Italije, sa sedistem u Bariju i Projektni biro ,,STUDIO’’ d.o.o. iz Beograda, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, održale su dana 26. maja 2015. godine u prostorijama  Privredne komore Srbije u Beogradu, ulica Resavska 13-15, prezentaciju pod nazivom “Geoprostorna rešenja u inženjeringu, transportu i pametnim gradovima”, sa osvrtom na savremene metode geo monitoringa kao inovativnog  resursa za spoznavanje gradskih i ekoloških pojava, a sa ciljem upoznavanja stručne javnosti sa novim tehnologijama koje mogu biti iskorišćene na terotoriji Srbije, poput:

  • Sateliti kao podrška u fazi projektovanja i praćenja infrastrktura
  • Identifikacija  i praćenje klizišta u planiranju infrastruktura i njihovom upravljanju
  • Upravljanje teritorijom
  • Prevencija i praćenje ekološkog kriminala
  • Prevencija poplava, praćenje u ublažavanje posledica
  • Podrška izvorima obnovljive energije

Predstavnici APPS prisustvovali su pomenutoj prezentaciji.

Agenda Prezentacije [pdf]

Više informacija na http://www.planetek.it/eng

Podeli članak: