JAVNI KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE U 2015. GODINI ZA SUFINANSIRANJE IZRADE URBANISTIČKIH PLANOVA

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Republike Srbije u 2015. godini za sufinansiranje izrade urbanističkih planova koji se izrađuju u obuhvatu prostornog plana područja posebne namene unutar granica zaštićenog područja, a čija je izrada predviđena prostornim planom područja posebne namene.

Ukupan iznos planiranih sredstava za dodelu po ovom javnom konkursu je 12.000.000,00 dinara.

Tekst konkursa i prateću dokumentaciju možete preuzeti a slnedećem linku.

Podeli članak: