Pravilnik o standardizaciji klasifikacije namena zemljišta i planskih oznaka u prostornim i urbanističkim planovima koji se donose na lokalnom nivou

Kao jedan od rezultata saradnje između projekta GIZ/AMBERO-ICON i partnera sa nacionalnog i lokalnog nivoa u Srbiji predstavljen je nacrt Podzakonskog akta o standardizaciji klasifikacije namena zemljišta i planskih oznaka u prostornim i urbanističkim planovima koji se donose na lokalnom nivou, koji možete preuzeti na sledećim linkovima:

Deo I – klasifikacija namena zemljišta
Deo II – planske oznake

APPS poziva članove, kao i druge zainteresovane da se informišu o navedenom dokumentu i da najkasnije do 10. oktobra 2016. godine na e-mail office@apps.org.rs dostave svoje sugestije, komentare, primedbe i sl. koje će biti upućene Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastukture na dalje usaglašavanje.

Podeli članak: