IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ – I informacija

Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Asocijacija prostornih planera Srbije po deveti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“, Subotica-Palić, 11-13. maj 2017. godine.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
3. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANjU, PROJEKTOVANjU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANjE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku 01.03.2017.
Rok za slanje finalne verzije rada obima do 6 A4 strana 20.04.2017.
Prijavu teme sa apstraktom slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

 

Preuzmite I informaciju (TEME SKUPA, PROGRAMSKI ODBORI, PRIJAVA ZA UĆEŠĆE, KOTIZACIJA)

Podeli članak: