Održan VII naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“, u Trebinju, Republika Srpska, BiH, 18. – 20. april 2018. godine

U Trebinju, u periodu od 18. do 20. aprila 2018. godine, u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije, Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i Grada Trebinje u saradnji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci i podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, održan je VII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA: GENEZE I PERSPEKTIVE PROSTORNOG RAZVOJA“.

Pozdravne reči prisutnima su u Domu kulture u Trebinju, 18. aprila 2018. godine, uputili msr Miroslav MARIĆ, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije, Prof. dr Dejan FILIPOVIĆ, dekan Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Prof. dr Goran TRBIĆ, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Dejan ŠABIĆ, šef Odseka za geografiju Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, Doc. dr Danica ŠANTIĆ, predsednik naučnog odbora Skupa i Radoslav ILIĆ, konzul Republike Srbije u Banjaluci – Konzularna kancelarija u Trebinju.

Skup je svečano otvorio dr Dragoslav BANJAK, predsednik Skupštine Grada Trebinje, a uvodne referate saopštili su Prof. dr Milovan PECELJ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet; Prof. emiritus dr Stevan STANKOVIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Prof. dr Velimir ŠEĆEROV, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet i Doc. dr Danica ŠANTIĆ, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet (Predsednik naučnog odbora Skupa).

Naučno- stručnom skupu je u tri dana trajanja prisustvovalo preko 250 eksperata i stručnjaka iz oblasti prostornog, urbanog i envajeronmentalnog planiranja, turizma i dr. iz BiH, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Makedonije…

Radovi učesnika objavljeni su u Zborniku radova na 722 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova Mladih istraživača.

Skup je svečano zatvoren u petak, 20. aprila 2018. godine.

Zaključci Naučno-stručnog skupa biće uskoro objavljeni na web sajtu APPS.

Kako su drugi izveštavali o Skupu prostornih planera, možete pogledati na:

https://www.trebinje.rs.ba/trebinje-domacin-dva-naucna-skupa/

https://srpskainfo.com/medjunarodni-naucni-skup-o-prostornom-planiranju-u-trebinju/

http://www.hercegovinapromo.com/trebinje-naucni-skup-memento-jevto-dedijer/

http://kctrebinje.com/u-kulturnom-centru-trebinje-otvoren-sedmi-naucno-strucni-skup-lokalna-samouprava-u-planiranju-i-uredjenju-prostora-i-naselja/

http://www.herceg.tv/drustvo/11580/u-trebinju-naucni-skup-i-izlozba-posveceni-jevtu-dedijeru-video

Galerija fotografija sa skupa.

Podeli članak: