JAVNI UVID U NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture sprovodi proceduru javnog uvida u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu.

Materijal koji se daje na javni uvid sadrži Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine sa sinteznim i tematskim kartama, grafičkim prilozima i referalne karte u razmeri od 1:300.000.

Javni uvid traje 30 dana odnosno od 5. aprila do 5. maja 2021. godine.

Sve primedbe i sugestije zainteresovanih pravnih i fizičkih lica, prikupljene u toku trajanja javnog uvida, biće u skladu sa zakonom dostavljene Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, najkasnije 5 dana od dana završetka javnog uvida.

Materijali je dostupan javnosti na internet adresi Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture  – ovde.

Za sva obaveštenja i informacije obratiti se na 011/3640-334, 011/3640-342, kao i e-mail:  ivana.stefanovic@mgsi.gov.rs i olivera.radoicic@mgsi.gov.rs.

Podeli članak: