IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opštinom Veliko Gradište, organizuju deveti po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine.

Čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuju postojeće i nameću nove izazove za lokalne zajednice, što nas je motivisalo da pored tradicionalnih tema koje se odnose na pravni i institucionalni okvir planiranja i uređenja prostora i naselja, kao i iskustva u izradi prostornih i urbanističkih planova, ovoga puta posebnu pažnju posvetimo problematici definisanja javnog interesa u prostornom i urbanističkom planiranju, planiranju razvoja seoskih područja, kao i uticaju demografskih i migracionih tokova na razvoj lokalnih zajednica.

U tom smislu očekujemo da će praktična iskustva i zaključci koji će biti predstavljeni, činiti kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj nauke i prakse i dati značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Paralelno sa naučno-stručnim skupom prirediće se i izložba Planerska umrežavanja 4, gde će planerske kuće iz Srbije i okruženja, imati priliku da predstave planske dokumenti svih nivoa usvojene u periodu od 2018. do 2022. godine.

Pozitivna iskustva sa prethodnih osam skupova predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema, pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i razvoja lokalne samouprave.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

I PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA I NASELJA

II JAVNI INTERES U PROSTORNOM I URBANISTIČKOM PLANIRANJU NA LOKALNOM NIVOU

III PLANIRANJE RAZVOJA SEOSKIH PODRUČJA – RURALNA OBNOVA, ZA I PROTIV

IV UTICAJ DEMOGRAFSKIH I MIGRACIONIH PROCESA NA LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI I REGIONU

V PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE NA LOKALNOM NIVOU

– ISKUSTVA I PRIMERI
– PLANOVI NA LOKALNOM NIVOU – IZMEĐU STEČENIH PLANSKIH OBAVEZA I LOKALNIH POTREBA

VI RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom 14.03.2022. godine.

Rok za slanje finalne verzije rada 06.05.2022. godine.

Prilikom pisanja radova koristiti font Times New Roman latinica 11pt.

Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom i radove obima do 6 A4 strana slati na adresu office@apps.org.rs

Tehničko uputstvo za pripremu apstrakata i radova možete preuzeti ovde.

 

I Informacija – Najava skupa

Podeli članak: