Branko PROTIĆ, zamenik predsednika APPS

Branko Protić

Branko Protić, rođen je 1989. godine u Kikindi gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne i master studije završio na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu na smeru Prostorno planiranje. Sada je student doktorskih studija na istom fakultetu.

Od aprila 2017. godine zaposlen je na Geografskom fakultetu, a u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Prostorno planiranje izabran je 2019. godine.

Kao autor i koautor objavio je preko 20 naučnih i stručnih radova i učestvovao na više konferencija i naučno-stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Radio je na izradi više planskih dokumenata, projekata i studija iz oblasti prostornog planiranja, zaštite životne sredine i turizma.

Učestvovao je u koordinaciji i organizaciji deset naučno-stručnih skupova sa međunarodnim učešćem u organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije i Geografskog fakulteta. Godine 2017. dodeljena mu je Godišnja nagrada Asocijacije prostornih planera Srbije za afirmasanje i unapređenje struke. U periodu od 2017. do 2021. bio je član Upravnog odbora APPS.

Živi i radi u Beogradu. Oženjen i otac jednog deteta.

kontakt telefon: +381604615017

e-mail: brankoprotic@apps.org.rs; branko.protic@gef.bg.ac.rs