Dejan S. ĐORĐEVIĆ, predsednik APPS

DSDJ_2022_04_11Dr Dejan S. Đorđević, rođen je 1969. godine u Smederevskoj Palanci, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru za Prostorno planiranje.

Više od 25 godina radnog iskustva u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, planiranja i programiranja javne infrastrukture i uređivanja građevinskog zemljišta, lokalnog ekonomskog razvoja itd. Poseduje licence odgovornog planera i odgovornog urbaniste za rukovođenje izradom urbanističkih planova.

Samostalno ili u koautorstvu objavio 39 naučno-stručnih radova, urednik tri Zbornika sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem. Ima zvanje naučnog saradnika u oblasti: tehničko-tehnološke nauke – arhitektura i urbanizam.

U APPS u ranijem periodu, član predsedništva (dva mandata), upravnog odbora (jedan mandat), predsednik Komisije za informatiku (tri mandata) i član Komisije za unapređenje struke (jedan mandat). Član Udruženja urbanista Srbije od 1996. godine, i u ranijem periodu član Komisije za unapređenje informatičkih tehnologija (jedan mandat).

Zaposlen u Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije.

U slobodno vreme bavi se planinarstvom.

kontakt telefon: 064/830-4019

e-mail: dsdjordjevic@apps.org.rs