Jelena ZDRAVKOVIĆ, član UO APPS

Jelena Zdravkovic - fotografijaRođena je 1982. godine u Vranju, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer prostorno planiranje.

Od 2008. godine zapošljena u JP Urbanizam i izgradnja grada Vranja kao samostalni prostorni planer. Radi na poslovima prostornog i urbanističkog planiranja. Poseduje licencu odgovorni planer od 2014. godine.

– Učestvovala na izradi Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije Prvonek;

– Učestvovala na izradi Prostornog plana Grada Vranja iz 2011. godine;

– Rukovodilac na izradi Prostornog plana grada Vranja, usvojenog 2018. godine;

– Rukovodilac na izradi Prostornog plana opštine Trgovište;

– Saradnik na izradi Prostornog plana opštine LJig, angažovana od strane IAUS-a.

 

Saradnik na izradi velikog broja urbanističkih planova:

– PGR Zone 4 u Vranju;

– PGR Vranjske Banje i Izmena i dopuna PGR Vranjske Banje;

– PDR Regionalnog centra za upravljanje otpadom Meteris Vranje“;

– PDR za naselje Raška u Vranju;

– PDR u naselju Suvi Dol u Vranju;

– PDR privredno – radne zone Bunuševac 4 u Vranju;

– PDR sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Vranju;

– PDR u naselju Gornji Asambair 2 u Vranju;

– PDR centralne zone skijališta Besna Kobila;

– PDR Aleksandrovačkog jezera;

– PDR samostalne obostrane smaknute benzinske stanice „Levosoje“;

– PDR Donji Asambair 1 u Vranju;

– PDR za izgradnju TS 400/110 kV „Vranje 4“ KO Donje Trebešinje, grad Vranje;

– PDR privredno-radne zone „Bunuševac“ u Vranju itd.

Učestvuje na izradi urbanističko-tehničke dokumentacije (urbanističkih projekata i projekata preparcelacije).

Član Komisije za planove Opštine Surdulica;

Član Regionalnog odbora Inženjerske komore Srbije Regionalnog centra Niš;

Član Veća Matične sekcije prostornih planera Inženjerske komore Srbije Regionalnog centra Niš;

Član upravnog odbora Asocijacije prostornih planera Srbije;

Član radnog tela Skupštine Asocijacije prostornih planera Srbije.

 

Kontakt podaci:

e-mail: jelena.dzipkovic@hotmail.rs

br. tel. 0648198616