Miroslav MARIĆ, član UO APPS

Miroslav MARIĆ, član NO APPSMiroslav Marić rođen je 1974. godine u Beogradu. Diplomirao je 2000. godine na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer za Prostorno planiranje.

Od 2000. godine zaposlen je u Institutu za puteve a.d. Beograd na mestu stručnog saradnika-vodećeg projektanta u odeljenju za zaštitu životne sredine, angažovan je na poslovima koordinacije planske i tehničke dokumentacije na pravcima koridora X i XI i obilaznice Beograda. Ministarsvo za kapitalne investicije 2005. godine proglašava ga eskepertom u oblasti životne sredine. Učestvovao je na izradi više planskih i urbanističkih dokumenata i Strateških procena uticaja na životnu sredinu.

Od 2007 do 2011. godine obavljao je funkciju zamenika predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije, a od 2011 do 2014 bio je predsednik. Sa APPS učestvovao je na više domaćih i međunarnodnih projekta u oblasti prostornog planiranja i zaštite životne sredine. Koordinirao je naučno-stručnim skupovima u organizaciji APPS. Kao predsednik APPS objavio je više stručnih zbornika i monografija. Kao autor i koautor objavio je nekoliko naučno-stručnih radova na temu prostornog planiranja, infrastrukture i zaštite životne sredine.

Živi i radi u Beogradu oženjen i otac dvoje dece.

kontakt telefon: 063/598929
e-mail: misamaric@apps.org.rs