O članstvu

Ko i pod kojim uslovima može biti član APPS

Na osnovu Statuta ČLAN APPS može biti svako lice koje prihvata ciljeve Asocijacije i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Asocijacije, a koje ima visoki stručni stepen obrazovanja iz struka opisanih kroz delatnost Asocijacije.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština APPS na predlog Upravnog odbora.

Članarina

Članarina se plaća na godišnjem nivou, za tekuću godinu, a prema odluci Skupštine APPS iznosi 1.000,00 dinara.

Uplatnica sa podacima APPS

Koja su prava i obaveze članstva

Član Asocijacije IMA PRAVO da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Asocijacije;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Asocijacije;
 3. bira i bude biran u organe Asocijacije;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Asocijacije;
 5. koristi stručnu i profesionalnu zaštitu svojih prava u okviru Asocijacije i kod drugih organa, posredstvom Asocijacije, a u skladu sa aktima Asocijacije, odnosno drugim pozitivnim propisima;
 6. koristi posredovanje Asocijacije za saradnju sa odgovarajućim organima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Član Asocijacije IMA OBAVEZU da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva i programa Asocijacije;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Asocijacije;
 3. da u svom radu ostvaruje kvalitetna i promišljena stručna i naučna dela u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, uređenja i zaštite prostora i unapređenja životne sredine;
 4. da savesno i odgovorno izvršava zadatke koji su mu povereni izborom u organe Asocijacije, ili delegiranjem u druge organe od strane Asocijacije;
 5. da se u svom društvenom radu ponaša u skladu sa odredbama „Kodeksa profesionalne etike prostornih planera“;
 6. da izveštava Asocijaciju o svojim inicijativama i aktivnostima koje preduzima u skladu sa programom, ciljevima i zadacima Asocijacije;
 7. da uredno izvršava svoje materijalne obaveze prema Asocijaciji.

Pod kojim uslovima prestaje članstvo u APPS

Član može ISTUPITI IZ ČLANSTVA davanjem pisane izjave o istupanju.

Članstvo u asocijaciji MOŽE PRESTATI zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredbi Statuta APPS ili narušavanja ugleda Asocijacije. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Upravnog odbora. Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Asocijaciji.

Učlanjenje

Za učlanjenje je neophodno popuniti prijavni list i izvršiti uplatu članarine za tekuću godinu.

Popunjeni prijavni list i dokaz o uplati poslati na e-mail prijava@apps.org.rs ili poštom na adresu ASOCIJACIJA PROSTORNIH PLANERA SRBIJE, Studentski trg 3/III, 11000 Beograd.

Prijavni list za učlanjenje (pdf)

Prijavni list za učlanjenje (doc)

Uplatnica sa podacima APPS (jpg)