POTPISAN UGOVOR O NAUČNOJ I POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE I GEOGRAFSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Asocijacija prostornih planera Srbije i Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, potpisali su 15. januara 2015. godine Ugovor o naučnoj i poslovno-tehničkoj saradnji.

Ugovorne strane su se saglasile da uspostave i održavaju obostrano korisnu i interesnu poslovno-tehničku i naučnu saradnju na principima međusobnog uvažavanja, sa razvojem i unapređenjem odnosa u oblastima za koje su registrovani. Imajući u vidu dosadašnju dobru praksu, očekuje se da će se saradnjom ostvariti efikasnije korišćenje raspoloživih materijalnih i kadrovskih potencijala i postići bolji rezultati.

Ugovor su potpisali predsednik Asocijacije mr Zoran Radosavljević i dekan Geografskog fakulteta prof. dr Dejan Filipović.

Podeli članak: