VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE Subotica – Palić, 16.-18. april 2015. godine

Ove godine je poseban akcenat stavljen na klimatske promene i posledice ovog fenomena na prostor. Imajući u vidu brojne negativne implikacije klimatskih uticaja na prostor Evrope, a naročito regiona i Srbije u ovoj godini, organizatori smatraju da je neophodno napraviti realnu naučno-stručnu osnovu/analizu koja bi pokušala da odgovori na pitanja koja se tiču uzroka nastajanja i posledice sve češćih prirodnih nepogoda i nepredviđenih situacija; tretmana rizika u prostornim i urbanističkim planovima; uticaja planskih rešenja na poboljšanje ili pogoršanje stanja koje doprinose poremećajima u prirodnoj sredini; položaja ove tematike u legislativnom i institucionalnom okviru; devijacija u prostoru i njihovu ulogu u nivoima posledica nakon negativnih klimatskih fenomena (bespravna izgradnja, neodgovarajući zoning i namena, (ne)postojanje adekvatnih sistema predupređenja pojava i odbrane od istih itd).

Imajući u vidu sve veću aktuelnost ove teme i širok dijapazon naučnih i stručnih pristupa rešavanju ovog problema, skup je prilika da se na jednom mestu razmene naučna i stručna iskustva iz Srbije i inostranstva i donesu zaključci koji bi doprineli poboljšanju stanja u prostoru.

Druga centralna tema skupa se odnosi na aktuelan legislativno – normativni okvir planiranja u Srbiji nakon usvajanja Zakona o planiranju i izgradnji i deceniju nakon usvajanja seta zakona iz oblasti životne sredine koji je u praksu uveo instrument strateške procene uticaja na životnu sredinu. Kako je usvojen novi zakon koji tretira igradnju i prostorni razvoj Srbije, očekuje se da će ovo biti dobra prilika da se početna iskustva njegove primene nakon pola godine prikažu i pokažu široj stručnoj javnosti. U isto vreme, očekuje se da i učesnici iz inostranstva iznesu iskustva iz sopstvenog zakonodavstva i time doprinesu usaglašavanje pravne materije iz ove oblasti sa pozitivnom evropskom praksom.

Uz uobičajene teme koje se odnose na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine i unapređenja metodologije izrade planova i studija, te prezentaciju iskustava u izradi planova, sekcija mladih istraživača će okupiti mlade stručnjake i studente master i doktorskih studija i u posebnom elektronskom izdanju publikovati njihove radove.

Pozitivna iskustva sa prethodnih sedam skupova, 422 prezentovana i objavljena rada, sa preko 3.500 stranica teksta u sedam zbornika, predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

 

TEME SKUPA

 

  1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
  2. KLIMATSKE PROMENE I NJIHOV UTICAJ NA PLANIRANJE, UREĐENJE I ZAŠTITU PROSTORA
  3. ISKUSTVA U IZRADI PROSTORNIH I URBANISTIČKIH PLANOVA I STUDIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
  4. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

II informacija

 

Podeli članak: