IX Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE“ Subotica – Palić, 11-13. maj 2017. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet po deveti put organizuju naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE, Subotica-Palić, 11-13. maj 2017. godine.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

 1. PRAVNI, INSTITUCIONALNI I METODOLOŠKI OKVIR ZAŠTITE PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE
 2. INTEGRALNI PRISTUP PROSTORNOM PLANIRANJU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 • prirodni uslovi
 • zaštićena prirodna područja
 • ekonomski aspekt
 • društveno-socijalni aspekt
 • gradovi i sela
 • infrastruktura i suprastruktura
 • kulturna i duhovna/tradicionalna osnova
 1. GIS I SAVREMENE TEHNOLOGIJE U PLANIRANJU, PROJEKTOVANJU I ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE
 • GIS kao osnov planiranja i zaštite životne sredine
 • kartografija i digitalizacija
 • savremeni alati budućnosti
 • primena GIS u specijalnim delatnostima i planiranju (vojska, policija, civilna zaštita i dr.)
 • evropski projekti i fondovi
 • savremeni pristup planiranju i projektovanju – pametni gradovi, otporni gradovi, veza planiranja i privrede, pametno projektovanje i dr.
 1. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom do 200 reči na srpskom i engleskom jeziku 20.02.2017.

Prijavu teme sa apstraktom slati isključivo na adresu office@apps.org.rs

Rok za slanje finalne verzije rada 20.04.2017.

 

Najava skupa (.pdf)

Podeli članak: