KONFERENCIJA UN HABITAT III, KITO, EKVADOR, 2016.

habitat3

 

Konferencija Ujedinjenih nacija Habitat III o urbanom razvoju i stanovanju održana je od 17. do 20. oktobra 2016. u glavnom gradu Ekvadora – Kitu. Na konferenciji je usvojena Nova urbana agenda – strateški dokument sa smernicama za razvoj gradova u sledećih dvadeset godina. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je pripremilo Nacionalni izveštaj Republike Srbije za Konferenciju Habitat III u kome je prikazano šta se dešavalo u Srbiji u prethodnih dvadeset godina od održavanja Konferencije Habitat II 1996. godine u Istanbulu. Prva Habitat konferencija je održana 1976. godine u Vankuveru.

 

Nova urbana agenda usvojena u Kitu se sastoji od 3 glavna dela: Deklaracije iz Kita o razvoju gradova sa vizijom i principima razvoja u sledećih dvadeset godina, Opredeljenja razvoja gradova za predstojeći period sa aspekta životne sredine, društva i ekonomije u skladu sa održivim razvojem i Plan implementacije sa posebnim akcentima na prostorno i urbanističko planiranje i saradnju sa lokalnom samoupravom kroz decentralizaciju i obezbeđivanje osnovnih usluga za svakog građanina, uzimajući u obzir naročito načine finansiranja sprovođenja Nove urbane agende.

 

Nacionalni izveštaj Republike Srbije je pripremljen na srpskom i engleskom jeziku i može se preuzeti ovde (srpski/engleski), kao i na stranici Konferencije Habitat III gde se nalaze i izveštaji drugih država koji imaju istovetnu strukturu. Strukturu izveštaja čini šest osnovnih poglavlja: demografija gradova, upravljanje gradskim zemljištem, zaštita životne sredine u gradovima, zakonodavni okvir urbanog razvoja, urbana ekonomija i stambene politike.

Nova urbana agenda ima svrhu da doprinese Ostvarivanju Cilja 11 razvojne agende Ujedinjenih nacija za period od 2015. do 2030. godine. Cilj 11 je jedan od sedamnaest Ciljeva održivog razvoja koje je ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ovaj cilj se odnosi na razvoj gradova koji treba da budu održivi (očuvani za buduće generacije), inkluzivni (da u njihov razvoj budu uključene sve kategorije gradskog stanovništva), sigurni (bezbedni) i otporni (na prirodne nepogode, tehnološke udese i klimatske promene).

 

Nova urbana agenda se može preuzeti na stranici https://habitat3.org/the-new-urban-agenda

Podeli članak: