Održan 11. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, Vršac, 28-30. oktobar 2021. godine

U organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije i Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Gradom Vršcem uspešno je održan 11. naučno-stručni skup sa medjunarodnim učešćem „PLANSKA I NORMATIVNA ZAŠTITA PROSTORA I ŽIVOTNE SREDINE”, u Hotelu Srbija u Vršcu, od 28 – 30. oktobra 2021. godine.

Usled aktuelne epidemiološke situacije i preporuka nadležnih institucija, skup je u celosti održan u konferencijskim prostorijama Hotela Srbija, uz poštovanje svih epidemioloških mera.

Reči dobrodošlice prilikom otvaranja Skupa prisutnima su 28. oktobra 2021. godine uputili dr Dejan S. Đorđević, predsednik Asocijacije prostornih planera Srbije i koordinator skupa, prof. dr Velimir Šećerov, dekan Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta i koordinator skupa, prof. dr Dejan Filipović, prorektor Univerziteta u Beogradu, predsednik Naučnog odbora i koordinator skupa, te Branko Protić, zamenik predsednika Asocijacije prostornih planera Srbije i predsednik Organizacionog odbora skupa. Priliku da se obrate prisutnima i pozdrave skup imali su mr Đorđe Milić, pomoćnik ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije, doc. dr Aleksandar Jevtić, predsednik Udruženja urbanista Srbije, mr Nenad Krčum, član izvršnog odbora Matične sekcije planera Inženjerske komore Srbije, prof. dr Vesna Zlatanaović-Tomašević, predsednica Udruženja inženjera Beograda, dr Nikola Krunić, član upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije, mr Miroljub Stanković, direktor JP Zavod za urbanizam Niš i Jovana Munjas, Srpsko društvo za puteve “Via-Vita”.

Skup je, nakon pozdravnih reči, svečano otvorio Milovan Vujičić, zamenik predsednika Skupštine Grda Vršca, a uvodne referate saopštili su: prof. emeritus dr Stevan Stanković, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, prof. dr Biserka Mitrović, Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Mimoza Jeličić, JP Putevi Srbije, Milica Ristović, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Ljubica Slavković i dr Jasmina Đokić, Nova planska praksa, dr Marija Lalošević, JUP Urbanistički zavod Beograda, dr Ljiljana Brašanac-Bosanac i dr Tatjana Ćirković-Mitrović, Institut za šumarstvo, Beograd i doc. dr Marko Joksimović, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet.
Na ovogodišnjem skupu poseban akcenat prilikom izlaganja i diskusije bio je na konfliktima u prostoru, odnosno na problematici usklađivanja agresivnih, ali i neophodnih delatnosti koje imaju potencijalno izrazito pozitivne ekonomske efekte, sa jedne strane, ali veoma vidljive i dugoročno negativne uticaje na prostor i životnu sredinu sa druge. Pored toga, uz uobičajenu tematiku koja se odnosi na pravni i institucionalni okvir zaštite prostora i životne sredine, kao i nova iskustava u izradi planova, važan segment ovogodišnjeg skupa bilo je učešće javnosti u procesu planiranja i donošenja odluka. Tradicionalno, mladi stručnjaci i studenti master i doktorskih studija imali su priliku da izlože rezultate svojih istraživanja, koja su publikovana u posebnom elektronskom izdanju.

Skupu je prisustvovalo više od 120 učesnika. Pored domaćih autora, radove i iskustva prezentovali su i eksperti iz inostranstva.

Produkt ovogodišnjeg skupa predstavlja Zbornik sa ukupno 63 rada na 482 str., a priređeno je i objavljeno i posebno elektronsko izdanje Zbornika radova mladih istraživača.
U petak, 29. oktobra 2021. godine u okviru Skupa uspešno je održana i XV redovna skupština Asocijacije prostornih planera Srbije, o čemu se detaljnije možete informisati na sajtu Asocijacije, putem linka.

Skup je svečano zatvoren u subotu, 30. oktobra 2021. godine.

Fotografije sa Skupa možete pogledati ovde (Facebook) i ovde (galerija).

Kako su drugi izveštavali o održanom Skupu možete pogledati putem sledećih linkova:

http://www.vrsac.com/ViewNews.aspx?NewsId=3602&Lang=srb&Pid=2

https://www.facebook.com/NPPbaza/posts/312560040546353

https://www.ekapija.com/event/3460752/11-naucno-strucni-skup-sa-medjunarodnim-ucescem-plamska-i-normativna-zastita-prostora

https://www.youtube.com/watch?v=L12DASENS2w

Podeli članak: