Produžen rok za slanje apstrakata – IX naučno-stručni skup „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opštinom Veliko Gradište, organizuju deveti po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine.

Čitav mozaik prostornih i razvojnih problema, na poseban način produbljuju postojeće i nameću nove izazove za lokalne zajednice, što nas je motivisalo da pored tradicionalnih tema koje se odnose na pravni i institucionalni okvir planiranja i uređenja prostora i naselja, kao i iskustva u izradi prostornih i urbanističkih planova, ovoga puta posebnu pažnju posvetimo problematici definisanja javnog interesa u prostornom i urbanističkom planiranju, planiranju razvoja seoskih područja, kao i uticaju demografskih i migracionih procesa na razvoj lokalnih zajednica.

U tom smislu očekujemo da će praktična iskustva i zaključci koji će biti predstavljeni, činiti kvalitetan osnov za unapređenje i razvoj nauke i prakse i dati značajan doprinos upravljačkim strukturama na svim nivoima vlasti, naročito nosiocima vlasti na lokalnom nivou u rešavanju problema sa kojima se suočavaju.

Paralelno sa naučno-stručnim skupom prirediće se i izložba Planerska umrežavanja 4, gde će planerske kuće iz Srbije i okruženja, imati priliku da predstave planske dokumenti svih nivoa usvojene u periodu od 2018. do 2022. godine.

Pozitivna iskustva sa prethodnih osam skupova predstavljaju dobar preduslov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema, pozivamo Vas da uzmete učešće na skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i razvoja lokalne samouprave.

 

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

  1. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA I NASELJA 
  2. JAVNI INTERES U PROSTORNOM I URBANISTIČKOM PLANIRANJU NA LOKALNOM NIVOU 
  3. PLANIRANJE RAZVOJA SEOSKIH PODRUČJA – RURALNA OBNOVA, ZA I PROTIV 
  4. UTICAJ DEMOGRAFSKIH I MIGRACIONIH PROCESA NA LOKALNE SAMOUPRAVE U SRBIJI I REGIONU 
  5. PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE NA LOKALNOM NIVOU 
    – ISKUSTVA I PRIMERI 
    – PLANOVI NA LOKALNOM NIVOU – IZMEĐU STEČENIH PLANSKIH OBAVEZA I LOKALNIH POTREBA
  6. RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA 

 

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Produženi rok za prijavu teme sa apstraktom 21.03.2022. godine.

Rok za slanje finalne verzije rada 06.05.2022. godine.

Prilikom pisanja radova koristiti font Times New Roman latinica 11pt.

Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom i radove obima do 6 A4 strana slati na adresu office@apps.org.rs

Tehničko uputstvo za pripremu apstrakta i radova se možete preuzeti ovde.

Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

 

I Informacija – Produžetak roka za prijavu teme sa apstraktom

Podeli članak: