POZIV ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI „PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I METOHIJE“

Asocijacija prostornih planera Srbije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini-Kosovskoj Mitrovici i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u saradnji sa brojnim naučno-obrazovnim, naučno-istraživačkim i ostalim stručnim javnim i privatnim preduzećima i institucijama organizuju izložbu „PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I METOHIJE“.

Zamisao Organizatora je da krajem aprila – početkom maja 2022. godine[1] u Kosovskoj Mitrovici, realizuje izložbu planskih dokumenata i ostalih stručnih dokumenata (strategija, urbanističkih projekata, studija, istraživanja, programa i projekata) rađenih za prostor Kosova i Metohije, sa posebnim osvrtom na one do 1999. godine. Mnogi od njih, nakon 1999. godine, prekriveni su senkom zaborava. Ne postoji jedinstven, sistematizovani prikaz niti registar planskih i ostalih stručnih dokumenata rađenih za prostor Kosova i Metohije. Danas, naša naučna, stručna, a naročito ostala javnost nije upoznata sa procesima prostornog i urbanističkog planiranja Kosova i Metohije, kao ni sa doprinosom naše struke (institucija i kolega) planiranju, razvoju i uređenju prostora i naselja Kosova i Metohije.

Cilj Organizatora je da do održavanja izložbe, prikupi i sistematizuje dostupne planske i ostale stručne dokumente rađene za prostor Kosova i Metohije, kako bi njihov sažeti pregled publikovao u recenziranom tematskom katalogu. Selektovani i najreprezentativniji planski i ostali stručni dokumenti biće prikazan na izložbi u vidu postera. Potreba da se planiranje ovog prostora sačuva od zaborava, navela je organizatore da se posvete negovanju i očuvanju kulture sećanja. Izložbena postavka svedočiće o dobroj praksi prostornog i urbanističkog planiranja Kosova i Metohije, i doprinos planerske struke planiranju, uređenju i razvoju ovog prostora, učiniće vidljivijim. U cilju trajnog sećanja, pristigli radovi publikovaće se u tematskom katalogu, koji će doprinos imati i kao primer i osnova za dalje planiranje, razvoj i uređenje teritorije Kosova i Metohije.

Nadamo se da će ovaj događaj i njegovo svečano otvaranje, okupirati pažnju javnosti i medija, stoga smatramo da je ovo i dobra prilika za dodatnom afirmacijom i promocijom naše struke, delatnosti i institucija. Precizan program izložbe i satnica biće naknadno dostavljeni.

Veliki broj naučno-obrazovnih, naučno-istraživačkih, stručnih javnih i privatnih preduzeća i institucija, podržalo je inicijativu Asocijacije prostornih planera Srbije i ostalih organizatora sa XV Skupštine APPS. Institucije koje uzmu učešće u pripremi postera za izložbu i materijala za katalog biće naznačene kao saradnici Organizatora u publikaciji kataloga i realizaciji izložbe.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost ovog događaja i prostora, pozivamo Vas da uzmete učešće na izložbi i doprinesete njenoj uspešnoj realizaciji.

Poziv za učešće

Prijava za učešće

Propozicije učešća i tehničko uputstvo

[1] tačan datum naknadno će biti utvrđen u zavisnosti od važećih epidemioloških mera i aktuelnog društveno-političkog ambijenta

Podeli članak: