NACIONALNI URBANI FORUM, BEOGRAD, 11. I 12. APRIL 2022. GODINE

Nacionalni urbani forum održaće se u Beogradu 11-12. aprila na temu „Bolja budućnost urbanih naselja u kontekstu novih javnih politika u Republici Srbiji”.

Na sledećem linku se nalazi informacija o održavanju Nacionalnog urbanog foruma, preliminarni Program i formular za prijavljivanje:

https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/nacionalni-urbani-forum-u-beogradu-11-i-12-aprila-2022-godine

 

Održavanje Nacionalnog urbanog foruma je predviđeno Strategijom održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine i njenim Akcionim planom u 2021. i 2022. godini kao aktivnost 5.3.4.1.

Strategiju i Akcioni plan možete preuzeti na stranici:

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/urbani-razvoj

Podeli članak: