ODRŽANA SEDNICA NAUČNOG ODBORA IX NAUČNO-STRUČNOG SKUPA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”

U prostorijama Geografskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Vojvode Šupljikca 31b, u četvrtak 7. aprila 2022. godine sa početkom u 11.00 časova, održana je sednica Naučnog odbora IX naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, koji će se održati od 16. do 18. juna 2022. godine u hotelu “Danubia Park” na Srebrnom jezeru (I dopunjena informacija).

Sednicom je predsedavala prof. dr Marija R. Jeftić, predsednica Naučnog odbora, a prisutni članovi su razmatrali više od 80 pristiglih naslova i apstrakta radova, koji su razvrstani po utvrđenim temama skupa. Većina naslova i apstrakta radova je prihvaćena u dostavljenoj verziji, dok je za nekoliko zatraženo od autora da izvrše dodatne korekcije kako bi se uklopili u predviđene teme, o čemu je svim prijavljenim autorima dostavljeno odgovarajuće obaveštenje sa rokom za predaju finalne verzije rada (06.05.2022. godine), kao i adresom (office@apps.org.rs) na koju se mogu poslati.

Tehničko uputstvo za pripremu rada

 

2023-04-07 Sednica NO - 1

Podeli članak: