UČEŠĆE PREDSTAVNIKA ASOCIJACIJE NA PRVOJ TEMATSKOJ RADIONICI U OKVIRU PROJEKTA ORGANIZACIJE UN WOMEN „SIGURNOST ŽENA I DEVOJČICA U JAVNOM PROSTORU“

U okviru projekta organizacije UN Women pod nazivom „Sigurnost žena i devojčica u javnom prostoru“, održana je prva od predviđenih pet tematskih radionica vođenih od strane ekspertskog tima Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije.

Projekat je pokrenula organizacija UN Women u saradnji sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Republike Srbije i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je ekspertski tim Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije angažovan na organizaciji i vođenju dela projekta. Projekat je podržan od strane Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Beogradu.

Glavni cilj projekta jeste unapređenje rada nacionalnih i lokalnih institucija i drugih aktera u borbi protiv nasilja prema ženama i devojčicama u svim sferama privatnog i javnog života, kao i primena međunarodnih alata i praksi u ovoj oblasti. U okviru projekta sprovodi se set različitih aktivnosti sa ciljem unapređenja i zaštite žena i devojčica među kojima su: nacionalno istraživanje o stepenu bezbednosti žena i devojčica u javnom prostoru, razvoj alata za procenu bezbednosti žena kojima bi se utvrdile potreba i izazovi sa kojima se žene i devojčice susreću u javnom prostoru, a zatim i podrška jedinicama lokalne samouprave i ženskim organizacijama u definisanju i sprovođenju konkretnih mera u toj oblasti, kao i pružanje podrške sigurnim kućama za žrtve nasilja u porodici sa ciljem da se unaprede njihova dostupnost, rad i kapaciteti za delotvorno pružanje usluga svim žrtvama izloženim nasilju.

Učešće na prvoj, uvodnoj tematskoj radionici održanoj 31.05.2023. godine uzela je i Asocijacija prostornih planera Srbije sa delegiranim članovima Milicom Ristović i Markom Milosavljevićem kao predstavnicima. Nakon obraćanja i pozdravnih reči pomoćnika Ministra Đorđa Milića ispred Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Stephanie Shillinglaw, direktorke programa Britanske ambasade u Beogradu i Tijane Milošević ispred organizacije UN Women, usledio je uvodni deo za same tematske radionice. Pored upoznavanja sa ekspertskim timom Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije koji čine dr Jasna Petrić, dr Marija Hristov, dr Nataša Čolić i dr Nataša Danilović Hristović (rukovodilac ekspertskog tima), predstavljen je sam projekat, njegovi ciljevi, kao i rezultati nekih aktivnosti koje su u prethodnom periodu sprovedene u okviru projekta. Predstavljeni su takođe i program planiranih radionica, plan predviđenih aktivnosti i očekivani rezultati i ishodi, kako ove faze, tako i projekta u celini. Nakon uvodnog dela, usledilo je predavanje dr Nataše Danilović Hristić, višeg naučnog saradnika Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije o važnosti i značaju bezbednosnih pitanja, bezbednosne svesti u društvu i osećaja bezbednosti sa akcentom na bezbednost žena i devojčica kao predmet istraživanja i potrebu za osnaživanjem u ovoj oblasti.

Kako je prva radionica predstavljala uvod u naredne korake, u zaključcima su predstavljena neka od pitanja koja će biti predmet predstojećih aktivnosti na narednim tematskim radionicama, predložene su mere, stepen primenjljivosti u lokalnim urbanim sredinama i odnos prema temi sa stanovišta različitih struka i pozicija.

Asocijacija prostornih planera Srbije uzeće učešće i u predstojećim tematskim radionicama, sa akcentom na radionice kreirane za eksperte u oblasti urbanizma i prostornog planiranja. Teme i termini održavanja radionica su sledeći:

09.06.2023. (9.00h-13.30h)

Implementacija tematskih mera u postojeću metodologiju i procedure urbanističkog planiranja

16.06.2023. (9.00h-13.30h)

Mere za poboljšanje uslova korišćenja javnih prostora sa aspekta bezbednosti žena i devojčica

23.06.2023. (9.00h-13.00h)

Formiranje zakonskog okvira na nacionalnom nivou za prevenciju nasilja nad ženamam i devojčicama u javnom prostoru

08.09.2023. (9.00h-13.00h)

Završna radionica, razmatranje zaključaka, dodela sertifikata učesnicima

Mesto održavanja: Urbanistički zavod Beograda, Bulevar despota Stefana br. 56, Beograd

Podeli članak: