23 GODINE INTERNET PREZENTACIJE ASOCIJACIJE PROSTORNIH PLANERA SRBIJE

Pre 23 godine, 7. aprila 2001. godine na adresi www.apps.org.yu, prvi put je objavljena zvanična internet prezentacija  Asocijacije prostornih planera Srbije.  Bio je to period pozicioniranja i formalne registracije kao strukovnog udruženja početkom 2001. godine, a gde je kao jedan od planiranih i ostvarenih koraka ka afirmaciji Asocijacije bila i priprema i postavljenje internet prezentacije.

Pored ostalih sadržaja koji se mogu videti na fotografijama naslovne stranice i stranice koja se odnosila na osnovne podatke o Asocijaciji, objavljen je i poziv za učešće na prvom naučno-stručnom skupu „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja”, koji je Asocijacija u saradnji sa Geografskim fakultetom Univerziteta iz Beograda organizovala u maju 2001. godine na Zlatiboru. Podsećamo da se u oktobru ove godine u Pirotu održava deseti, jubilarni skup pod istim nazivom (više o tome na ovom linku).

U narednim godinama, u skladu sa aktuelnim trendovima unapređivan je sadržaj prezentacije, a prvi značajan redizajn je izvršen 2008. godine kada je i izvršen prelazak na .RS domen, koji je zamenio do tada važeći .YU domen.

Sledeća značajna promena izvršena je krajem 2014. godine, prelaskom na savremeniju platformu, sa potpuno novim dizajnom i izmenjenim i unapređenim sadržajem, kao i krajem 2023. godine kada je prezentacija dodatno prilagođena za kvalitetnije korišćenje na smart telefonima.

   

Podeli članak: