X naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA”, Pirot, 17 –19. oktobar 2024. godine

Obaveštavamo vas da Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Privrednom komorom Pirot i Gradom Pirotom, organizuju jubilarni deseti naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Pirot, 17 – 19. oktobar 2024. godine.

Tradicionalno prva tema skupa razmatra Pravni, metodološki i institucionalni okvir planiranja i uređenja prostora i naselja. Skup će pružiti bolji uvid u složenost planiranja i uređenja prostora, ističući važnost uspostavljanja čvrstih pravnih, metodoloških, i institucionalnih temelja. Učesnici će imati priliku da raspravljaju o najnovijim trendovima i izazovima u oblasti planiranja i uređenja prostora i naselja, kao i o potrebi za inovativnim pristupima koji bi omogućili održiv razvoj i bolje upravljanje urbanim i ruralnim prostorima.
Druga ključna tema naučno-stručnog skupa će biti Povezivanje lokalnih samouprava kao osnov razvoja, sa posebnim fokusom na iskorištavanje prirodnih i kulturnih vrednosti kao osnove za povezivanje, potencijal turizma i ekonomskih aktivnosti u promovisanju lokalnog razvoja, demografskih i socijalnih potencijala, kao i izazova, te značaja zaštite životne sredine kroz transgraničnu saradnju. Ova tema naglašava važnost kolektivnog delovanja i saradnje između različitih nivoa vlasti i sektora kako bi se ostvarili održivi razvojni ciljevi.
Konačno, skup će se baviti i Izazovima prostornog i urbanističkog planiranja lokalnog nivoa – novi horizonti, uključujući upravljanje urbanim razvojem, prostorno planerski aspekti energetske tranzicije lokalnih zajednica, te kako savremene tehnologije mogu doprineti unapređenju lokalnog razvoja. Ovaj segment će osvetliti nove perspektive i pristupe u planiranju koje su ključne za adresiranje specifičnih potreba i izazova na lokalnom nivou.
Takođe, posebna pažnja će biti posvećena radovima mladih istraživača, pružajući im platformu za predstavljanje njihovih inovativnih ideja i projekata koji mogu doprineti daljem razvoju ove vitalne oblasti.

Očekujemo zanimljive diskusije i razmenu iskustava koja će obogatiti znanje i prakse svih učesnika.

Paralelno sa naučno-stručnim skupom prirediće se i izložba Planerska umrežavanja 5, gde će planerske kuće iz Srbije i okruženja, imati priliku da predstave planske dokumente svih nivoa koji su usvojeni (ili su u fazi nacrta) u periodu od 2022. do 2024. godine.

Pozitivna iskustva sa prethodnih devet skupova predstavljaju odličan osnov za organizaciju još jednog uspešnog skupa.

Stoga, imajući u vidu značaj i aktuelnost tema, pozivamo Vas da uzmete učešće na našem jubilarnom skupu i doprinesete njegovoj uspešnoj realizaciji i formiranju kvalitetnih zaključaka koji će omogućiti dalju afirmaciju i unapređenje planiranja i uređenja prostora i naselja ali i ukupnog razvoja lokalne samouprave.

TEME NAUČNO-STRUČNOG SKUPA

I PRAVNI, METODOLOŠKI I INSTITUCIONALNI OKVIR PLANIRANJA I UREĐENJA PROSTORA I NASELJA
II POVEZIVANJE LOKALNIH SAMOUPRAVA KAO OSNOV RAZVOJA
– PRIRODNE I KULTURNE VREDNOSTI KAO OSNOV POVEZIVANJA
– TURIZAM I EKONOMSKE AKTIVNOSTI
– DEMOGRAFSKI I SOCIJALNI POTENCIJALI I OGRANIČENJA RAZVOJA
– ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE KROZ TRANSGRANIČNU SARADNJU
III IZAZOVI PROSTORNOG I URBANISTIČKOG PLANIRANJA LOKALNOG NIVOA – NOVI HORIZONTI
     – UPRAVLJANJE URBANIM RAZVOJEM (politike građevinskog zemljišta u gradovima; upravljački modeli i mehanizmi; uređenje grada i kvalitet građene sredine; vizuelno zagađenje, svetlosno zagađenje…)
– PROSTORNO PLANERSKI ASPEKTI ENERGETSKE TRANZICIJE LOKALNIH ZAJEDNICA
– UPOTREBA SAVREMENIH TEHNOLOGIJA U UNAPREĐENJU LOKALNOG RAZVOJA
IV  RADOVI MLADIH ISTRAŽIVAČA

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA

Rok za prijavu teme sa apstraktom 29.04.2024. godine.
Rok za slanje finalne verzije rada 05.07.2024. godine.
Prilikom pisanja radova koristiti font Times New Roman latinica 11pt.
Apstrakt do 300 reči na srpskom i engleskom i radove obima do 6 A4 strana slati na adresu office@apps.org.rs
Tehničko uputstvo za pripremu apstrakta i radova se nalazi u prilogu.
Apstrakti i radovi koji ne budu poslati na vreme i u zahtevanoj formi neće biti štampani.

Budite slobodni da ovu infiormaciju prosledite svojim kolegama i saradnicima.

I Informaciju možete preuzeti ovde.
Tehničko uputstvo za pripremu apstrakta i rada možete preuzeti ovde.

Podeli članak: