X naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANjU I UREĐENjU PROSTORA I NASELjA”, Pirot, 17 –19. oktobar 2024. godine

Obaveštavamo vas da će jubilarni 10. naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem “LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA” biti održan u periodu od 17. do 19. oktobra 2024. godine u Hotelu Ana Lux u Pirotu.

Tradicionalno u okviru skupa biće prikazana i izložba PLANERSKA UMREŽAVANJA 5.

Pozivamo vas da rezervišete ove datume i uzmete učešće u ovom naučno-stručnom skupu koji će organizovati Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u saradnji sa Gradom Pirotom.

Uskoro ćemo dostaviti i I Informaciju sa temama skupa, rokovima i ostalim važnim detaljima.

Podeli članak: