Milica MAKSIĆ, predsednik NO APPS

dr Milica MAKSIĆ, predsednik NO APPSDr Milica Maksić Mulalić rođena je 1980. godine u Nišu. Diplomirala je 2004. godine na Arhitektonskom odseku Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Nišu, kao student generacije i najbolji student svake školske godine. Magistrirala je 2008. i doktorirala 2012. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u oblasti arhitekture i urbanističkog planiranja.

Ima naučno zvanje viši naučni saradnik. Autorka je dve naučne monografije i 68 publikacija (poglavlja, radova objavljenih u časopisima i zbornicima sa međunarodnih i nacionalnih naučnih skupova). Njena istraživačka interesovanja su prvenstveno usmerena na institucionalni okvir planiranja i prostornog razvoja i različite mehanizme upravljanja.

U okviru profesionalnih aktivnosti u “JP Zavod za urbanizam Niš” u kojem je zaposlena, radila je na izradi više od 30 prostornih i urbanističkih planova i studija kao rukovodilac izrade, član sinteznog i član stručnog tima. Ima licence odgovornog planera i odgovornog urbaniste. Učestvovala je u izradi međunarodnih projekata i planova koje su finansirali i podržali UN Habitat, European Progres, Europe Aid i GIZ/Ambero/Icon consulting group.

Aktivni je član Asocijacije prostornih planera Srbije, u okviru koje je obavljala funkciju predsednika Nadzornog odbora (2014-2018 i 2021-danas) i člana Nadzornog odbora (2018-2021). U Inženjerskoj komori Srbije bila je član Suda časti (2018-2019). Član je i Udruženja urbanista Srbije.

Član je Komisije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za stručnu kontrolu regionalnih prostornih planova i prostornih planova područja posebne namene, Komisije Ministarstva za stručnu kontrolu urbanističkih projekata, kao i komisija za planove jedinica lokalnih samouprava kao predstavnik Ministarstva.

E-pošta: mmaxic@gmail.com