Aktivnosti

Održan IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOКALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine

U organizaciji Asocijacije prostornih planera Srbije i Univerziteta u Beogradu – Geografskog fakulteta, a u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opštinom Veliko Gradište, u hotelu „Danubia Park” na Srebrnom jezeru (Veliko Gradište), od 16. – 18.…

IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOКALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine – program Skupa

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opštinom Veliko Gradište, organizuju deveti po redu Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora…

Svečano otvaranje i realizacija izložbe „PROSTORNO I URBANISTIČКO PLANIRANJE КOSOVA I METOHIJE”, 2. i 3. jun 2022. godine, Кosovska Mitrovica

Asocijacija prostornih planera Srbije, u suorganizaciji sa Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici i Univerzitetom u Beogradu – Geografskim  fakultetom, u saradnji na realizaciji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u…

IX naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOКALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine (II informacija)

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opštinom Veliko Gradište, organizuju deveti po redu Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora…

POZIV ZA UČEŠĆE NA IZLOŽBI „PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I METOHIJE“

Asocijacija prostornih planera Srbije, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini-Kosovskoj Mitrovici i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet u saradnji sa brojnim naučno-obrazovnim, naučno-istraživačkim i ostalim stručnim javnim i privatnim preduzećima i institucijama organizuju izložbu „PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE KOSOVA I…

Produžen rok za slanje apstrakata – IX naučno-stručni skup „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno jezero, 16 – 18. jun 2022. godine

Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Opštinom Veliko Gradište, organizuju deveti po redu naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „LOKALNA SAMOUPRAVA U PLANIRANJU I UREĐENJU PROSTORA I NASELJA”, Srebrno…